top of page
Liggande 10%.jpg
IMG_0101 exploa Bollebyg.JPG

 

EXPLOATERING

2013-06-20_12.25.24_rondell_brjörlanda.j

 

INFRASTRUKTUR

20140320_102054_grundläggning_Umbra.jpg

 

GRUNDLÄGGNING

20130910_110124_Taljegården_VA.jpg

 

VA & FJÄRRVÄRME

DSC_0798_konstgräs_Landvetter_bollplan_1

 

IDROTTSANLÄGGNINGAR

IMG_4196.JPG


YTSKIKT & FINPLANERING

EXPLOATERING

Sanering Nol

SANERING NOL

Sanering av bly-förorenade massor för att möjliggöra vidare exploatering.

Beställare: Ale kommun

Var: Nol

Kontraktssumma: 15 000 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

 

 

Torpagatan

TORPAGATAN

Utbyggnad av gator och ledningar, samt terrasseringsarbeten.

Beställare: Göteborgs Stad Trafikkontoret

Var: Björkekärr

Kontraktssumma: 37 000 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

GRUNDLÄGGNING

Gråberget

GRÅBERGET

Grundläggning för nya bostäder.

Beställare: Byggnads AB Tornstaden

Var: Majorna, Göteborg

Kontraktssumma: 15 000 kkr

Entreprenadform: Totalentreprenad

 

 

20140313_103122.jpg

BRF UMBRA

Marksanering, pålning och grundläggning för nya bostäder.

Beställare: Peab Sverige AB

Var: Kvillebäcken, Göteborg

Kontraktssumma: 6 000 kkr

Entreprenadform: Totalentreprenad

 

 

IDROTTSANLÄGGNINGAR

Kärna Konstgräsplan

Kärna Konstgräsplan

Byggnation av en ny konstgräsplan och en ny grusplan.

Beställare: Kungälvs kommun

Var: Kärna

Kontraktssumma: 7 000 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

 

 

Björlandavallen 2022.jpg

Björlanda Friidrottsarena

Byggnation av en ny friidrottsanläggning med 8 löparbanor, 3 kastburar och 4 hoppgropar. Totalyta ca 55 000 kvm inkl parkering.

Beställare: Betonmast 

Var: Björlanda, Göteborg

Kontraktssumma: 19 800 kkr

Entreprenadform: Totalentreprenad

 

 

INFRASTRUKTUR

Väg 940

Väg 940 Forsbäck E6

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder genom breddning och signalreglering.

Beställare: Trafikverket

Var: Onsalahalvön

Kontraktssumma: 25 800 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

 

 

Göteborgsvägen

GÖTEBORGSVÄGEN

Rörspräckning, styrd borrning, vattenledning samt upprustning av gatu- och spårområde.

Beställare: Mölndals Stad

Var: Göteborgsvägen, Mölndal

Kontraktssumma: 24 000 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

VA & FJÄRRVÄRME

Fjärås 2.jpg

FJÄRÅS - KLEV ETAPP 2

Nyförläggning av VA-ledningar och opto, stor del genom styrd borrning.

Beställare: Kungsbacka kommun

Var: Fjärås

Kontraktssumma:19 400 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

 

 

Kongahälla

A01 KONGAHÄLLA

Kulvertering av Komarksbäcken med GAP-rör D=2500, VA - och kabelarbeten, grundläggning transformatorstationer, samt del av skyddsvall mot E6.

Beställare: Kungälvs kommun

Var: Kongahälla

Kontraktssumma: 27 000 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

YTSKIKT & FINPLANERING

IMG_4196.JPG

LUSTGÅRDEN

Renovering av gårdsbjälklag, samt upprustning av en innergård.

Beställare: HSB Bostadsrättsförening Lustgården

Var: Masthugget

Kontraktssumma: 4 200 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

 

 

20120814_141108.jpg

BULLERSKYDD, ÖJERSJÖVÄGEN

Byggnation av bullerskydd samt GC-väg.

Beställare: Partille kommun

Var: Nya Öjersjövägen

Kontraktssumma: 3 000 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Utförda idrottsanläggningar
UTFÖRD EXPLOATERING
Utförd grundläggning
Utförd infrastruktur
Utförd VA och fjärrvärme
Utförd ytskikt och finplanering
bottom of page