top of page
Liggande 10%.jpg
IMG_0101 exploa Bollebyg.JPG

 

EXPLOATERING

2013-06-20_12.25.24_rondell_brjörlanda.j

 

INFRASTRUKTUR

20140320_102054_grundläggning_Umbra.jpg

 

GRUNDLÄGGNING

20130910_110124_Taljegården_VA.jpg

 

VA & FJÄRRVÄRME

DSC_0798_konstgräs_Landvetter_bollplan_1

 

IDROTTSANLÄGGNINGAR

IMG_4196.JPG


YTSKIKT & FINPLANERING

PÅGÅENDE EXPLOATERING

1100 - Hökälla.JPG

HÖKÄLLA

Grundläggning och finplanering för nyproduktion av flerbostadshus

Beställare: PEAB

Var: Lillhagen, Hisings-Backa

Byggtid: nov 2020 - april 2023

Kontraktssumma: ca 22 200 kkr

Entreprenadform: Totalentreprenad

Platschef: Peter Söderlund

Kvisljungeby 2021-04-07.jpg

KVISLJUNGEBY

VA-ledningar, gator och grundläggning för nya bostadshus, inkl betongarbeten samt finplanering av tomtmark. Etapp 1 & 2 färdigställda.

Beställare: Björkö Bygg

Var: Skra Bro, Torslanda

Byggtid: jan 2019 - 2023

Kontraktssumma: 19 900 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Platschef: Mats Gustafsson

1093 Gökegården.jpg

GÖKEGÅRD

Utbyggnad av allmänplatsmark som gator, ledningar och ett nytt torg.

Beställare: Partille kommun

Var: Öjersjö

Byggtid: nov 2020 - feb 2023

Kontraktssumma: 57 600 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Platschef: Ewelina Wallentinsson

Bergadalen 1108.JPG

BERGADALEN

VA-ledningar, nya lokalgator, samt terrassering av 25 stycken nya kommunala villatomter.

Beställare: Bollebygds kommun

Var: Bollebygd

Byggtid: mars 2022 - feb 2023

Kontraktssumma: 28 800 kkr

Entreprenadform: Totalentreprenad

Platschef: Peter Söderlund

PÅGÅENDE GRUNDLÄGGNING

Kastanjedalen IMG_9041.JPG

KASTANJEDALEN

Grundläggning, pålning och spont för flerbostadshus i fem huskroppar, inklusive finplanering.

Beställare: JM AB 

Var: Tynnered, Göteborg

Byggtid: sep 2021 -  maj 2021

Kontraktssumma: 31 100 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Platschef: Joakim Berggren

Öjersjö hagar 2022-11-30 14.19.02.jpg

ÖJERSJÖ HAGAR

Grundläggning och finplanering inför nybyggnad av småhus: 9 friliggande villor och 19 parhus. Hela projektet ska klassificeras som ”Mörkgrönt” enligt Skanskas interna miljömärkning, samt Svanen-märkas.

Beställare: Skanska Hus

Var: Öjersjö, Partille

Byggtid: sept 2021 - oktober 2023

Kontraktssumma: ca 11 700 kkr

Entreprenadform: Totalentreprenad

Platschef: Robert de Zwart

1104 - Kerstins gård.JPG

KERSTINS GÅRD

Markarbeten, såsom grundläggning, VA och finplanering för fyra Svanen-märkta flerfamiljshus i fem våningar, inkl komplementsbyggnader, lekplats och gemensam gård.

Beställare: Bonava

Var: Öjersjö, Partille

Byggtid: aug 2021 - april 2023

Kontraktssumma: ca 13 000 kkr

Entreprenadform: Generalentreprenad

Platschef: Robert de Zwart

Olleslänga.jpg

OLLES LÄNGA

Grundläggning, markarbeten och finplanering inkl lekplats, för nybyggnation av Svanen-märkta radhus.

Beställare: Bonava

Var: Öjersjö, Partille

Byggtid: aug 2021 - våren 2023

Kontraktssumma: ca 6 500 kkr

Entreprenadform: Totalentreprenad

Platschef: Robert de Zwart

     PÅGÅENDE IDROTTSANLÄGGNINGAR

2021-03-01 08.21.13.jpg

INGA PÅGÅENDE PROJEKT

    PÅGÅENDE INFRASTRUKTUR

Smörgatan_2.jpg

SMÖRGATAN

Etappvis ombyggnation av Mejerigatan, Smörgatan och Smörkärnegatan

Beställare: Trafikkontoret, Göteborgs Stad

Var: Kallebäck

Byggtid: aug 2020 - 2023

Kontraktssumma: 10 800 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Platschef: Julian Rångeby

     PÅGÅENDE VA OCH FJÄRRVÄRME

Idrottsvägen_3.jpg

IDROTTSVÄGEN

Ombyggnad av kommunala gator, GC-vägar, VA, fjärrvärme, el, tele och opto-ledningar.

Beställare: Härryda kommun 

Var: Mölnlycke

Byggtid: aug 2020 -  mars 2023

Kontraktssumma: 26 100 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Platschef: Joakim Berggren

Vävra-Solberga2022-08-02 .jpg

ÖVERFÖRINGSLEDNINGAR VÄVRA- SOLBERGA

Nybyggnad av 3700 meter överföringsledningar mellan Vävra och Solberga.

Beställare: Kungälvs Kommun

Var: Kode

Byggtid: juni 2022 - mars 2023

Kontraktssumma: 39 600 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Platschef: Peter Söderlund

     PÅGÅENDE YTSKIKT OCH FINPLANERING

Burgården 2022-09-26.jpg

BURGÅRDEN HUS C - OMDRÄNERING

Omdränering av skolbyggnad, samt finplanering med markbeläggning, växtlighet och lekutrustning.

Beställare: Göteborgs Stad - Lokalförvaltningen

Var: Göteborg

Byggtid: januari 2023 - augusti 2023

Kontraktssumma: 7 667 kkr

Entreprenadform: Totalentreprenad

Platschef: Peter Söderlund

grundläggning
idrottsanläggningar
infrastruktur
VA och fjärrvärme
ytskikt och finplaneringar
bottom of page