top of page
Liggande 10%.jpg
IMG_0101 exploa Bollebyg.JPG

 

EXPLOATERING

2013-06-20_12.25.24_rondell_brjörlanda.j

 

INFRASTRUKTUR

20140320_102054_grundläggning_Umbra.jpg

 

GRUNDLÄGGNING

20130910_110124_Taljegården_VA.jpg

 

VA & FJÄRRVÄRME

DSC_0798_konstgräs_Landvetter_bollplan_1

 

IDROTTSANLÄGGNINGAR

IMG_4196.JPG


YTSKIKT & FINPLANERING

PÅGÅENDE EXPLOATERING

1122 - Olof Asklunds gata.jpg

OLOF ASKLUNDS GATA

Ledningsförläggning VA, FV, el samt utbyggnad av allmän platsmark huvudsakligen i form av om- och nybyggnad av gator och GC-banor. 

Beställare: Göteborgs stad, Exploateringsförvaltningen

Var: Södra Änggården, Högsbo

Byggtid: september 2023 - juni 2025

Kontraktssumma: 79 500 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Platschef: Joakim Berggren

1093 Gökegården.jpg

GÖKEGÅRD

Utbyggnad av allmänplatsmark som gator, ledningar och ett nytt torg.

Beställare: Partille kommun

Var: Öjersjö

Byggtid: nov 2020 - sommaren 2025

Kontraktssumma: 57 600 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Platschef: Ewelina Wallentinsson / Peter Blom

PÅGÅENDE GRUNDLÄGGNING

Östra 1.jpg

ÖSTRA FÖRLOSSNING & NEONATAL

Schakt-, grundläggning- och ledningsarbeten för Nordens största kvinnovårdscentrum. Projektet innefattar spont, grävpålar och bergsprängning med högra krav på buller och vibrationer.

Beställare: K21

Var: Östra sjukhuset, Göteborg

Byggtid: april 2023 - våren 2025

Kontraktssumma: ca 64 500 kkr

Entreprenadform: Utförande entreprenad

Platschef: Ewelina Wallentinsson

1121 - Idrottsgatan JM_edited.jpg

IDROTTSGATAN SÖDRA, KV1

Grundläggning och finplanering för flerbostadshus i fem våningsplan.

Beställare: JM AB 

Var: Mölnlycke, Göteborg

Byggtid: mars 2023 -  2024

Kontraktssumma: 9 500 kkr

Entreprenadform: Utförande entreprenad

Platschef: Peter Söderlund

   PÅGÅENDE IDROTTSANLÄGGNINGAR

YtternIP_edited.jpg

KONSTGRÄSPLAN YTTERN IP

Byggnation och anläggning av konstgräs samt ny belysning på Yttern IP's A-plan. 

Beställare: Kungälvs kommun

Var: Ytterby, Kungälv

Byggtid: mars 2023 - hösten 2024

Kontraktssumma: ca 7 300 kkr

Entreprenadform: Totalentreprenad

Platschef: Julian Rångeby

    PÅGÅENDE INFRASTRUKTUR

1123 - GV VävraTjuvkil

GC Vävra-Tjuvkil

Utförande av 3,4km gång- och cykelväg, inkl träbro, på sträckan Vävra-Tjuvkil, längs väg 168. 

Beställare: Trafikverket

Var: Kungälvs kommun

Byggtid: september 2023 - maj 2024

Kontraktssumma: 28 500 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Platschef: Julian Rångeby

1125 - Einride_edited.jpg

EINRIDE LADDSTATION VARBERG

Uppförande av laddstation för elfordon med transformatorstation, kraftstationer och
påkörningsskydd.

Beställare: Einride AB

Var: Varberg Station Norra

Byggtid: november 2023 - maj 2024

Kontraktssumma: 12 500 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Platschef: Benjamin Game

     PÅGÅENDE VA OCH FJÄRRVÄRME

2000 - FV Ramavtal.HEIC

RAMAVTAL GÖTEBORG ENERGI

Ramavtal fjärrvärme, fjärrkyla och gas avser främst ledningar i mark, samt i vissa fall även schaktfria metoder, kammare, inomhusledningar, villaserviser och arbete i tunnlar.   

Beställare: Göteborg Energi

Var: Stor-Göteborg

Byggtid: juni 2023 - juni 2031

Entreprenadform: Utförande- / totalentreprenad

Platschef: Benjamin Game

grundläggning
idrottsanläggningar
infrastruktur
VA och fjärrvärme
ytskikt och finplaneringar

     PÅGÅENDE YTSKIKT OCH FINPLANERING

1114 - Sörgården.jpg

SÖRGÅRDEN

Markarbeten, grundläggning och finplanering för fristående villor med tillhörande tomter.

Beställare: Bonava

Var: Öjersjö, Partille

Byggtid: januari 2023 - juni 2024

Kontraktssumma: 15 000 kkr

Entreprenadform: Totalentreprenad

Platschef: Peter Blom

bottom of page