IMG_0101 exploa Bollebyg.JPG

 

EXPLOATERING

2013-06-20_12.25.24_rondell_brjörlanda.j

 

INFRASTRUKTUR

20140320_102054_grundläggning_Umbra.jpg

 

GRUNDLÄGGNING

20130910_110124_Taljegården_VA.jpg

 

VA & FJÄRRVÄRME

DSC_0798_konstgräs_Landvetter_bollplan_1

 

IDROTTSANLÄGGNINGAR

IMG_4196.JPG


YTSKIKT & FINPLANERING

PÅGÅENDE EXPLOATERING

HÖKÄLLA

Grundläggning inför nybyggnad av flerbostadshus

Beställare: PEAB

Var: Lillhagen, Hisings-Backa

Byggtid: nov 2020 - april 2023

Kontraktssumma: ca 22 200 kkr

Entreprenadform: Totalentreprenad

Platschef: Peter Söderlund

KVISLJUNGEBY

VA-ledningar, gator och grundläggning för nya bostadshus, inkl betongarbeten samt finplanering av tomtmark.

Beställare: Björkö Bygg

Var: Skra Bro, Torslanda

Byggtid: jan 2019 - 2022

Kontraktssumma: 19 900 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Platschef: Mats Gustafsson

GÖKEGÅRD

Utbyggnad av allmänplatsmark som gator, ledningar och ett nytt torg.

Beställare: Partille kommun

Var: Öjersjö

Byggtid: nov 2020 - dec 2022

Kontraktssumma: 57 600 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Platschef: Ewelina Wallentinsson

PÅGÅENDE GRUNDLÄGGNING

BACKASKOLAN

Renovering och tillbyggnad av skola, grundläggning, ledningsarbeten inkl omdränering samt finplanering av skolgård.

Beställare: RA-Bygg 

Var: Backa, Hisingen

Byggtid: sep 2019 -  maj 2021

Kontraktssumma: 8 500 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Platschef: Mats Gustafsson

IKANO, NORDTAG ETAPP 2

Grundläggning inkl betongarbeten, mark- och VA-arbeten samt finplanering för en ny bostadsrättsförening med radhus i två våningar.

Beställare: Ikano Bostadsutveckling AB

Var: Ytterby, Kungälv

Byggtid: nov 2020 - dec 2021

Kontraktssumma: 9 900 kkr

Entreprenadform: Totalentreprenad

Platschef: Julian Rångeby

MEJRAMEN

Markarbeten för ny kontorsfastighet.

Beställare: WH Fastighets- och byggservice AB

Var: Sisjön, Mölndal

Byggtid: sep 2020 - okt 2021

Kontraktssumma: 9 200 kkr

Entreprenadform: Totalentreprenad

Platschef: Agnes Bengtsson

PÅGÅENDE IDROTTSANLÄGGNINGAR

BJÖRLANDA FRIIDROTTSARENA

Markarbeten och grundläggning för ny friidrottsarena, läktare, domartorn och omklädningshus mm, yta: 55 000 m2.

Beställare: Betonmast Sverige AB

Var: Björlanda

Byggtid: mars 2021 - nov 2021

Kontraktssumma: 19 800 kkr

Entreprenadform: Totalentreprenad

Platschef: Julian Rångeby

PÅGÅENDE INFRASTRUKTUR

KLAREBERGSMOTET

Utförande av ny lokalgata, samt trimning av befintlig statlig anläggning.

Beställare: Trafikverket

Var: Hisings Kärra

Byggtid: aug 2020 - mars 2021

Kontraktssumma: 5 100 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Kontakt: Robert de Zwart

SMÖRGATAN

Ombyggnation av Mejerigatan, Smörgatan och Smörkärnegatan

Beställare: Trafikkontoret, Göteborgs Stad

Var: Kallebäck

Byggtid: aug 2020 - dec 2022

Kontraktssumma: Ca 10 800 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Platschef: Mikael Johansson

PÅGÅENDE VA OCH FJÄRRVÄRME

IDROTTSVÄGEN

Ombyggnad av kommunala gator, GC-vägar, VA, fjärrvärme, el, tele och opto-ledningar.

Beställare: Härryda kommun 

Var: Mölnlycke

Byggtid: aug 2020 -  mars 2023

Kontraktssumma: 26 100 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Platschef: Joakim Berggren

VA STENKASTGATAN

Omläggning och nyläggning av VA-ledningar.

Beställare: Borås Energi och Miljö AB

Var: Borås

Byggtid: aug 2020 - april 2021

Kontraktssumma: 5 600 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Platschef: Mikael Johansson

PÅGÅENDE YTSKIKT OCH FINPLANERING

INGA PÅGÅENDE PROJEKT