Liggande 10%.jpg
IMG_0101 exploa Bollebyg.JPG

 

EXPLOATERING

2013-06-20_12.25.24_rondell_brjörlanda.j

 

INFRASTRUKTUR

20140320_102054_grundläggning_Umbra.jpg

 

GRUNDLÄGGNING

20130910_110124_Taljegården_VA.jpg

 

VA & FJÄRRVÄRME

DSC_0798_konstgräs_Landvetter_bollplan_1

 

IDROTTSANLÄGGNINGAR

IMG_4196.JPG


YTSKIKT & FINPLANERING

PÅGÅENDE EXPLOATERING

1100 - Hökälla.JPG

HÖKÄLLA

Grundläggning inför nybyggnad av flerbostadshus

Beställare: PEAB

Var: Lillhagen, Hisings-Backa

Byggtid: nov 2020 - april 2023

Kontraktssumma: ca 22 200 kkr

Entreprenadform: Totalentreprenad

Platschef: Peter Söderlund

Kvissljungeby.jpg

KVISLJUNGEBY

VA-ledningar, gator och grundläggning för nya bostadshus, inkl betongarbeten samt finplanering av tomtmark.

Beställare: Björkö Bygg

Var: Skra Bro, Torslanda

Byggtid: jan 2019 - 2022

Kontraktssumma: 19 900 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Platschef: Mats Gustafsson

1093 Gökegården.jpg

GÖKEGÅRD

Utbyggnad av allmänplatsmark som gator, ledningar och ett nytt torg.

Beställare: Partille kommun

Var: Öjersjö

Byggtid: nov 2020 - dec 2022

Kontraktssumma: 57 600 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Platschef: Ewelina Wallentinsson

Bergadalen 1108.JPG

BERGADALEN

VA-ledningar, nya lokalgator, samt terrassering av 25 stycken nya kommunala villatomter.

Beställare: Bollebygds kommun

Var: Bollebygd

Byggtid: mars 2022 - feb 2023

Kontraktssumma: 28 800 kkr

Entreprenadform: Totalentreprenad

Platschef: Peter Söderlund

PÅGÅENDE GRUNDLÄGGNING

1106 - Kastanjedalen.jpg

KASTANJEDALEN

Grundläggning för flerbostadshus i fem huskroppar, inklusive finplanering.

Beställare: JM AB 

Var: Tynnered, Göteborg

Byggtid: sep 2021 -  maj 2021

Kontraktssumma: 31 100 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Platschef: Peter Söderlund

IKANO.jpg

IKANO, NORDTAG ETAPP 2

Grundläggning inkl betongarbeten, mark- och VA-arbeten samt finplanering för en ny bostadsrättsförening med radhus i två våningar.

Beställare: Ikano Bostadsutveckling AB

Var: Ytterby, Kungälv

Byggtid: nov 2020 - dec 2021

Kontraktssumma: 9 900 kkr

Entreprenadform: Totalentreprenad

Platschef: Julian Rångeby

1103 - Öjersjö hagar.jpg

ÖJERSJÖ HAGAR

Grundläggning och finplanering inför nybyggnad av småhus: 9 friliggande villor och 19 parhus. Hela projektet ska klassificeras som ”Mörkgrönt” enligt Skanskas interna miljömärkning, samt Svanen-märkas.

Beställare: Skanska Hus

Var: Öjersjö, Partille

Byggtid: sept 2021 - oktober 2023

Kontraktssumma: ca 11 700 kkr

Entreprenadform: Totalentreprenad

Platschef: Robert de Zwart

1104 - Kerstins gård.JPG

KERSTINS GÅRD

Markarbeten, såsom grundläggning, VA och finplanering för fyra Svanen-märkta flerfamiljshus i fem våningar, inkl komplementsbyggnader, lekplats och gemensam gård.

Beställare: Bonava

Var: Öjersjö, Partille

Byggtid: aug 2021 - nov 2022

Kontraktssumma: ca 13 000 kkr

Entreprenadform: Generalentreprenad

Platschef: Robert de Zwart

IMG_8342.JPG

OLLES LÄNGA

Grundläggning, markarbeten och finplanering inkl lekplats, för nybyggnation av Svanen-märkta radhus.

Beställare: Bonava

Var: Öjersjö, Partille

Byggtid: aug 2021 - okt 2022

Kontraktssumma: ca 6 500 kkr

Entreprenadform: Totalentreprenad

Platschef: Robert de Zwart

     PÅGÅENDE IDROTTSANLÄGGNINGAR

2021-03-01 08.21.13.jpg

BJÖRLANDA FRIIDROTTSARENA

Markarbeten och grundläggning för ny friidrottsarena, läktare, domartorn och omklädningshus mm, yta: 55 000 m2.

Beställare: Betonmast Sverige AB

Var: Björlanda

Byggtid: mars 2021 - nov 2021

Kontraktssumma: 19 800 kkr

Entreprenadform: Totalentreprenad

Platschef: Julian Rångeby

    PÅGÅENDE INFRASTRUKTUR

Smörgatan_2.jpg

SMÖRGATAN

Ombyggnation av Mejerigatan, Smörgatan och Smörkärnegatan

Beställare: Trafikkontoret, Göteborgs Stad

Var: Kallebäck

Byggtid: aug 2020 - dec 2022

Kontraktssumma: 10 800 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Platschef: Mikael Johansson

     PÅGÅENDE VA OCH FJÄRRVÄRME

Idrottsvägen_3.jpg

IDROTTSVÄGEN

Ombyggnad av kommunala gator, GC-vägar, VA, fjärrvärme, el, tele och opto-ledningar.

Beställare: Härryda kommun 

Var: Mölnlycke

Byggtid: aug 2020 -  mars 2023

Kontraktssumma: 26 100 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Platschef: Joakim Berggren

1109 Vävra - Solberga.jpg

ÖVERFÖRINGSLEDNINGAR VÄVRA- SOLBERGA

Nybyggnad av 3700 meter överföringsledningar mellan Vävra och Solberga.

Beställare: Kungälvs Kommun

Var: Kode

Byggtid: juni 2022 - mars 2023

Kontraktssumma: 39 600 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Platschef: Peter Söderlund

     PÅGÅENDE YTSKIKT OCH FINPLANERING

IMG_4196_edited.jpg

INGA PÅGÅENDE PROJEKT