OM  OSS

 

VästMark är ett anläggningsföretag som är verksamt i Västra Götalandsregionen med ca 26 anställda. Bolaget startades år 2010.

Vår verksamhet omfattar det mesta inom exploatering, grundläggning, idrottsanläggningar, infrastruktur, VA- och fjärrvärme-byggnation samt ytskikt och finplanering.

Våra kunder är främst stora fastighetsbolag, byggbolag samt den offentliga sektorn i regionen.

VästMark vill verka för en sund bransch och är medlem i "Byggföretagen" (fd Sveriges Byggindustrier), som är en bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag.

I och med vårt medlemskap i "Byggföretagen" skall ALLA som är verksamma på våra byggarbetsplatser 

ha ett godkänt resultat från online-utbildningen "Safe Construction Training".

Utbildningen är gratis, vänder sig till alla som är verksamma i branschen. 

Resultatet är giltigt i 5 år och registreras i ID06.

Svart_text_Medlem_Kvadrat_Byggföretagen.

Byggföretagen KMA

KVALITÉ, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

 

VästMark är diplomerat enligt BKMA, som är "Byggföretagens" ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Utgångspunkten för BKMA's ledningssystem är de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001, AFS 2001:1 och ISO 45001.
 

BKMA är utvecklat av "Byggföretagen" (fd Sveriges Byggindustrier, BI) och togs fram för att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. BKMA innehåller styrverktyg för verksamheten och fokuserar inte bara på krav, utan även på att hitta förbättringsmöjligheterna i företaget.

 

Meningen med BKMA är även att stimulera till lönsam företagsutveckling och höja hela byggbranschens anseende, samt att binda samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag.

Grundtanken bakom BKMA är att

  • skapa ordning och reda,

  • integrera de olika systemen i företaget,

  • möta krav och förväntningar från kunder, samhälle, medarbetare och företag, 

  • stimulera till ökad arbetsberedning/planering, 

  • arbeta systematiskt med ständiga förbättringar, 

  • skapa ett enkelt men ändå heltäckande verktyg.

Läs mer här: Byggföretagens verksamhetsledningssystem