top of page
Uppförandkod

OM  OSS

 

VästMark är ett anläggningsföretag som är verksamt i Västra Götalandsregionen med ca 25 anställda. Bolaget startades år 2010.

Vår verksamhet omfattar det mesta inom exploatering, grundläggning, idrottsanläggningar, infrastruktur, VA- och fjärrvärme-byggnation samt ytskikt och finplanering.

Våra kunder är främst stora fastighetsbolag, byggbolag samt den offentliga sektorn i regionen.

VästMark vill verka för en sund bransch och är medlem i "Byggföretagen", som är bygg- och anläggningsbranschens arbetsgivarorganisation.

I och med vårt medlemskap i "Byggföretagen" skall ALLA som är verksamma på våra byggarbetsplatser 

ha ett godkänt resultat från online-utbildningen "Safe Construction Training".

Utbildningen är gratis, vänder sig till alla som är verksamma i branschen. 

Resultatet är giltigt i 5 år och registreras i ID06.

VästMark ägs sedan några år av "Storskogen" och våra leverantörer (både underentreprenörer och leverantörer av material) skall därför signera och följa den "Uppförandekod för leverantörer" som är framtagen. Denna kommuniceras till våra affärspartners vid avtalsskrivning, men finns även tillgänglig här.

B-Medlem_left_pos_1_2x.png

Byggföretagen KMA

KVALITÉ, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

 

VästMark är certifierade enligt "BKMA Certifiering", vilket är  Byggföretagens ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Utgångspunkten är de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.
 

BKMA Certifiering är branschanpassat och utvecklat av "Byggföretagen" och togs fram för att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. BKMA fokuserar inte bara på krav, utan även på att hitta förbättringsmöjligheterna i företaget. BKMA Certifiering innehåller styrverktyg för verksamheten, välbeprövade processer, systematiskt kvalitetsarbete och tydliga mål.

 

Certifieringen tar hänsyn till branschspecifika förutsättningar och behov, men ställer samtidigt höga krav på verksamheten och medarbetarnas kompetens. BKMA är en färskvara – varje år kontrolleras företagens arbete av ett externt oberoende certifieringsorgan, i vårt fall DNV.

Grundtanken bakom BKMA är att

  • skapa ordning och reda,

  • integrera de olika systemen i företaget,

  • möta krav och förväntningar från kunder, samhälle, medarbetare och företag, 

  • stimulera till ökad arbetsberedning/planering, 

  • arbeta systematiskt med ständiga förbättringar, 

  • skapa ett enkelt men ändå heltäckande verktyg.

Läs mer här: Byggföretagens verksamhetsledningssystem

Robust Fiber

FÖRETAGSCERTIFIKAT ANLÄGGNING

Att inneha ett Företagscertifikat (grön) är en garanti för att en viss kvalitetsnivå uppnås för alla som önskar köpa entreprenad och anläggningstjänster för fiber av oss på VästMark. Vi har utbildad personal och följer de krav gällande registrering, försäkringar, policys, ID-06 samt tillstånd och behörigheter, lagar och regler som ställs på oss.

Är du intresserad av att höra mer om oss och vårt Kvalité-, Miljö- och Arbetsmiljöarbete? 

Eller vill du få tillgång till vår KMA-policy eller Dataskyddspolicy?

Kontakta oss på "info@vastmark.se" så skickar vi över dem, eller hör av dig till oss här så kan vi berätta mer!

Kvalite och miljö
Datskydspolic
Policy
Robust Fiber.JPG
BKMA
Robust Fiber
bottom of page